TŰZVÉDELEM

Törvények

1996. évi XXXI. törvény

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXVII. törvény

a polgári védelemről

1999. évi  LXXIV. törvény

a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

2008. évi XL. törvény

a földgázellátásról

2011. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Kormányrendeletek

118/1996. (VII. 24.) Korm. rend.

a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

253/1997. (XII.20.) Korm. r.

az országos településrendezési és építési követelményekről

142/1999. (IX. 8.) Korm. rend.

a tűzszerészeti mentési feladatok ellátásáról

158/1999.(XI. 19.) Korm. rend.

a katasztrófa-egészségügyi ellátásról

191/2002. (IX. 4). Korm. rend.

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről

139/2004. (IV. 29.) Korm. rend.

a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól

256/2008. (X. 21.) Korm. rend.

az önkéntes tűzoltóság létesítéséről, működésének feltételeiről és feladatáról

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet

a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól

23/2011. (III. 8.) Korm. rend.

a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

173/2011. (VIII. 24.) Korm. rend.

a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről

234/2011. (XI. 10.) Korm. rend.

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

239/2011.(XI.18.) Korm. rendelet

az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról

259/2011. (XII. 7.) Korm. rend.

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól

375/2011. (XII. 31.) Korm. rend.

a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

   

Miniszteri rendeletek

11/1994. (III. 25.) IKM rendelet

az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól

27/1996. (X. 30.) BM rendelet

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet

a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

37/1997. (VI. 11.) BM rendelet

a tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről és szabályairól

31/2001. (XII. 19.) BM rendelet

a tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságának részletes szabályairól

8/2002. (II. 16.) GM rendelet

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

3/2003. (III. 11.) FMM-ESZCSM r.

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről

49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről

23/2005. (VI. 16.) HM rendelet

a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

128/2005. (XII. 29.) GKM rend.

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal veszélyes ipari üzemekre vonatkozó szakhatósági hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásairól, valamint a veszélyes tevékenységekkel összefüggő adatközlési és bejelentési kötelezettségekről

19/2007. (VIII. 29.) ÖTM rendelet

a tűzvédelem atomenergia alkalmazásával kapcsolatos

4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet

az erdők tűz elleni védelméről

10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet

a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól

3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet

a megújuló energiaforrásokat - biogázt, bioetanolt, biodízelt hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről

22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet

a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról

15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet

a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

43/2011. (XI. 30.) BM rendelet

a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről

44/2011. (XII. 5.) BM rendelet

a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet

a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

47/2011. (XII. 15.) BM rendelet

a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól

48/2011. (XII. 15.) BM rendelet

az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról

49/2011. (XII. 20.) BM rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról

50/2011. (XII. 20.) BM rendelet

a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

16/2012. (IV. 3.) BM rendelet

az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

63/2012. (XII. 11.) BM rendelet

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

29/2014. (IV. 3.) BM rendelet

a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól

25/2014. (IV. 30.) NFM rendelete

a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról