Tűzriadó tervet az alábbi esetekben kell a tűzvédelmi szabályzat mellékleteként készíteni:

 • a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre,
 • azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;
 • kereskedelmi szálláshelyre,
 • az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat;
 • a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadtérre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő,
 • tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m2-nél nagyobb alapterületű építményre és szabadtérre.

 

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente egyszer az érintettekkel gyakoroltatni kell és annak eredményét írásban dokumentálni kell. Szakembereink vállalják a Tűzriadó terv jogszabályban előírtak szerinti elkészítését illetve igény esetén a Tűzriadó tervben foglaltak gyakoroltatását.

 

A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:

 • a tűzjelzés módját;
 • a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, 
 • a létesítmény elhagyásának módját;
 • a tűz esetén a szükséges tennivalókat (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
 • a főbb veszélyforrások megnevezését (utalva a védekezési szabályokra);
 • a létesítmény helyszínrajzát, szintenkénti alaprajzait (a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések, a központi elzárók/kapcsolók és a vízszerzési helyek pontos feltüntetésével, a kiürítési útvonalak és a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével).