Előzetes egyeztetést és felmérést követően vállaljuk a Megbízóra vonatkozó egyedi Tűzvédelmi Szabályzat kidolgozását - illetve a már meglévő Szabályzat esetén annak felülvizsgálatát - igény esetén angol és német nyelven is.

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek és szervezetek kötelesek tűzvédelmi szabályzatot készíteni, ha: 

  • a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
  • az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
  • kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

A munkáltatók kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik, a munkavégzésben részt vevő családtagjaik és a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői maradéktalanul betartsák és megismerjék (az általuk értett nyelven) a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat, valamint a jogszabályokban meghatározott előírások szerint végezzék a tevékenységüket. 

Éppen ezért a Megbízóink teljes körű kiszolgálása érdekében vállaljuk a tűzvédelmi szabályzat angol illetve német nyelven történő elkészítését is.

Fentieken túl a háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles:

  • írásban kidolgozni az épületre, épületrészre vonatkozóan a tűzjelzés tartalmi követelményeit, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait, a tárolásra vonatkozó előírásokat, a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat, a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait, a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat, a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait, a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat, valamint
  • gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.
Tűzvédelmi szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat készítésére, módosítására felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult. 

Az előírás maradéktalan végrehajtása érdekében kidolgozzuk és igény esetén ismertetjük is az érintettekkel az elkészített tűzvédelmi szabályozást.

Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el, akkor a jelenleg érvényben lévő jogszabályi rendelkezések szerint az illetékes hatóság 60.000,- Ft-tól 250.000,- Ft-ig terjedő bírság kiszabására jogosult.