Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint az alábbi három tűzveszélyességi osztályát különböztetjük meg az anyagoknak:

 • Robbanásveszélyes,
 • Tűzveszélyes,
 • Nem tűzveszélyes.

A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya, a kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya alapján kell megállapítani. A tűzvédelmi követelményeket befolyásoló kockázat megállapításához meg kell határozni az épületet, önálló épületrészt alkotó kockázati egységeket, azok kockázati osztályait és azt követően az épület, önálló épületrész mértékadó kockázati osztályát és speciális építmény esetén annak kockázati osztályát.

A kockázati egység lehet:

 • önálló rendeltetési egység,
 • szomszédos önálló rendeltetési egységek csoportja az OTSZ 11. §-ban foglaltak szerint,
 • speciális építmény, vagy
 • az épületnek, az önálló épületrésznek, a speciális építménynek a tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személy által meghatározott része.

A kockázat mértéke szerint az épület, önálló épületrész, a speciális építmény és a kockázati egység:

 • nagyon alacsony kockázati, NAK osztályba,
 • alacsony kockázati, AK osztályba,
 • közepes kockázati, KK osztályba, vagy
 • magas kockázati, MK osztályba tartozik.

Társaságunk vállalja a hivatkozott jogszabályban meghatározottak szerint a tűzveszélyességi osztályba és kockázati osztályba sorolás elvégzését a rendelkezésünkre bocsátott adatok, avagy általunk történő felmérés alapján.