Tűzvédelmi oktatást kell tartani:

  • az új munkavállalók részére a munkába állást megelőzően,
  • a meglévő munkavállalók részére pedig a tűzvédelmi törvény előírása alapján évenként, illetve a helyi tűzvédelmi szabályozásban meghatározott, gyakrabb időközönként.

Az oktatás tényét oktatási naplóban írásban dokumentálni kell. A tűzvédelmi oktatás elmulasztása miatt a jelenleg érvényben lévő jogszabályi rendelkezések szerint az illetékes hatóság 100.000,- Ft/fő bírság kiszabására jogosult. 

A tűzvédelmi oktatás célja, hogy a munkavállalók és más megbízottak megismerjék és elsajátítsák a munkavégzés helyének tűzvédelmi jellemzőit, az ehhez kapcsolódó veszélyeket, illetve a tűz esetén tanúsítandó magatartást. Az oktatás segít abban, hogy képessé váljanak, az esetlegesen keletkező tűzesetek és veszélyhelyzetek felismerésére és kezelésére.

A tűzvédelmi oktatások során kollégáink az alábbiakat ismertetik részletesen:

  • a tűzvédelem jogi és helyi szabályozási rendszerét,
  • alapszintű égéselméletet,
  • általános és eseti tűzvédelmi (használati) szabályokat,
  • a munkavégzés helyének és az alkalmazott technológiának, anyagoknak a főbb tűzvédelmi jellemzőit, veszélyforrásokat,
  • tűz esetén tanúsítandó magatartást, teendőket tűz esetén,
  • a tűzjelzés módját, 
  • tűzoltó készülék, tűzvédelmi eszköz és felszerelés használatát,
  • tűzvédelem szankciórendszerét.

Fontos a tűzvédelmi oktatással kapcsolatban tudnia, hogy a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti el. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatást kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthat.

Munkatársaink vállalják a Megrendelő székhelyén/telephelyén a tűzvédelmi oktatás megtartását és annak írásbeli dokumentálást. Igény esetén az oktatás történhet német és angol nyelven is.