A hatályos tűzvédelmi jogi szabályozás alapján, meghatározott esetekben megfelelő tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodni a tűzvédelem biztosításáról. Hol szükséges kötelező jelleggel tűzvédelmi szakember foglalkoztatása?

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján: … 

 • ott, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, dolgoznak fel, tárolnak és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg vagy liter mennyiséget,
 • ott ahol tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárolnak és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t,
 • ott ahol ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végeznek és a családtagokkal együtt a munkavégzésben részt vevő munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt, vagy
 • olyan épületrészt, épületet üzemeltetnek, bérelnek,
  • amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség található, amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, vagy
  • amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt.

Ha az üzemeltető nem gondoskodik – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva –megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével a létesítmény tűzvédelméről, akkor a jelenleg érvényben lévő jogszabályi rendelkezések szerint az illetékes hatóság 100.000,- Ft-től 500.000,- Ft-ig terjedő bírság kiszabására jogosult.

A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet szerint:

A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8 órában kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:

 • a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, forgalomba hoz, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, forgalmazott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg/liter mennyiséget, de legfeljebb 5000 kg/liter,
 • a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, de legfeljebb 10 000 m2,
 • a gazdálkodó szervezet ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végez és a családtagokkal együtt a munkavégzésben résztvevő munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt, vagy
 • a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,
  • amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,
  • amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő, vagy
  • amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő.

A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:

 • a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett,
 • a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 5000 kg/liter mennyiséget,
 • a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja a 10 000 m2-t, vagy
 • a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,
  • amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található,
  • amely összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt, vagy
  • amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt.

Fenti felsorolásból a létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett gazdálkodó szervezeteken kívül minimum havi 16 órában kell foglalkoztatni felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt.

Ezen jogszabályi előírást azért is jó ha ismerik a szolgáltatást igénybevevők, mert napjainkban elharapódzott a „kontár”, mindennemű szakképzettség nélkül „teljesítők” tábora.

Cégünk munkavégző tagjai rendelkeznek a jogszabály szerint szükséges tűzvédelmi képesítések valamelyikével, valamint a jogszabályokban nem definiált készséggel, jártassággal is.

És ha jogszabály által nem kötelezett…..

Adódhatnak olyan helyzetek, amelyeket laikusként nem képesek önmaguk megoldani és egyébként is „tűzoltói munkára” van szükségük!? Ezen helyzetek megoldása is hivatásunk.