A szabadtéren tartandó rendezvényekre tűzvédelem vonatkozásában az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet előírásai a meghatározóak.

A rendezvényre vonatkozó, fenti jogszabályban meghatározott adattartalommal, információval bíró, tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezője, rendezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 10 nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes tűzoltóságnak megküldeni.

A tűzvédelmi hatóság a rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali befejezését rendelheti el, ha az írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések nem garantálják megfelelően a rendezvényen tartózkodók biztonságát, vagy nem tartják be azokat.

A szükséges dokumentumok és tájékoztatás elkészítésében cégünkben megfelelő partnerre talált!