KATASZTRÓFAVÉDELEM

Törvények

1999. évi  LXXIV. törvény

a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről.

2011. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról(Hatályos: 2012. január 2-től)

Kormányrendeletek

158/1999.(XI. 19.) Korm. rend.

a katasztrófa-egészségügyi ellátásról.

191/2002. (IX. 4). Korm. rend.

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről.

234/2011. (XI. 10.) Korm. rend.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól

   

Miniszteri rendeletek

23/2005. (VI. 16.) HM rendelet

a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről.

43/2011. (XI. 30.) BM rendelet

a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről (Hatályos: 2012. január 1-től)

49/2011. (XII. 20.) BM rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról

25/2014. (IV. 30.) NFM rendelete

a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról