A 21. század felgyorsult és átalakult világában az emberiséget – és ezáltal bennünket is –fenyegető veszélyek egyre nagyobb intenzitással jelentkeznek. Az elmúlt évek eseményei, a világban és hazánkban bekövetkezett katasztrófák arra hívják fel a figyelmet, hogy senki sem védett a veszélyekkel szemben. Bizonyított tény, hogy azok a közösségek, amelyek felkészültek az esetleges nem várt, de várható veszélyekre, ismerik azok természetét, alkalmazzák a veszélyhelyzetekben követendő magatartási szabályokat és ismerik, betartják a veszélyhelyzet-kezelés elemi lépéseit, sikeresebben szállnak azokkal szembe. Nem is beszélve arról, hogy jogállamunkban minden állampolgárnak, illetve személynek joga van arra, hogy megismerje a környezetében lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, továbbá joga és kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben. 

A hatályos jogi szabályozás alapján, meghatározott esetekben a gazdálkodó szervezetnek megfelelő szakképesítéssel rendelkező személlyel kell gondoskodni a katasztrófavédelem biztosításáról.

Mely esetek is ezek?

A biztonsági jelentés, biztonsági elemzés, belső védelmi terv és a súlyos káresemény elhárítási terv elkészítésével megbízott gazdálkodó szervezet köteles legalább egy fő:

  1. felsőfokú műszaki végzettséggel,
  2. felsőfokú katasztrófavédelmi, polgári védelmi vagy tűzvédelmi szakmai képesítéssel

és az 1.  és 2. pont szerinti szakterületen legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert foglalkoztatni.

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem üzemeltetője veszélyes ipari védelmi ügyintézőt köteles alkalmazni vagy megbízni, aki legalább középfokú műszaki végzettséggel, és

a)    középszintű katasztrófavédelmi, polgári védelmi vagy tűzvédelmi                                        szakmai képesítéssel vagy 

b)    veszélyes ipari védelmi ügyintézői képesítéssel rendelkezik.

Cégünk munkavégző tagjai rendelkeznek a jogszabály szerint szükséges képesítések valamelyikével, valamint a jogszabályokban nem definiált készséggel és jártassággal is. Vállalkozásunk segítséget nyújt Önnek abban, hogy a kötelezetti oldalon jelentkező feladatokat végrehajtsa.