Emelőgép üzembe helyezés

Az emelőgép üzembe helyezésének feltétele a munkavédelmi üzembe helyezés. Erről itt olvashat.

Időszakos vizsgálatok

Az időszakos vizsgálatok között megkülönböztetünk

  • időszakos biztonsági felülvizsgálat-ot,
  • szerkezeti vizsgálat-ot,
  • fővizsgálat-ot.

amelyek elvégzéséről vagy elvégeztetéséről - eltérő megállapodás hiányában - az emelőgép tulajdonosának kell gondoskodni.

Időszakos biztonsági felülvizsgálat

Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot legalább ötévenként, vagy az emelőgép környezetének megváltozásakor (pl. a kiszolgált technológia megváltozásakor) kell elvégezni, kivéve, ha a gyártó ennél rövidebb gyakoriságot ír elő. Az időszakos biztonsági felülvizsgálat alkalmával vizsgálni kell, hogy az emelőgép szerkezeti kialakítása, gépészeti és villamos berendezése, valamint biztonsági berendezései megfelelnek-e az érvényes biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek, az emelőgép eredeti funkciójának megfelelően üzemel-e, az emelőgép környezetének jellemzői azonosak-e a tervezéskor és gyártáskor figyelembe vettekkel.

Az időszakos biztonsági felülvizsgálat során vizsgálni kell:

  • az emelőgép korszerűsítésének szükségességét elsősorban a veszélyek csökkentése érdekében,
  • meg kell vizsgálni az emelőgép dokumentációjának meglétét, valamint azt, hogy a dokumentáció megfelel-e a tényleges állapotnak.

Az időszakos biztonsági felülvizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a vizsgálatot végzőnek aláírásával kell hitelesítenie.

Szerkezeti és fővizsgálat

A szerkezeti, valamint a fővizsgálatok módjára és gyakoriságára az emelőgépre, - fajtára/típusra - vonatkozó nemzeti szabványt vagy a gyártó utasításának rendelkezéseit kell figyelembe venni. Az emelőgép időszakos vizsgálatára csak szakember: az emelőgép szakértő, vagy az emelőgép ügyintéző jogosult.

Mikor kell az emelőgépeken szerkezeti és fővizsgálatot elvégezni?

A vizsgálatok gyakoriságát alapvetően az emelőgépek vizsgálati csoportszáma határozza meg. Az időszakos vizsgálati csoportszámot a napi átlagos használati idő és a terhelés függvényében kell maghatározni. Az embert, veszélyes terhet, vagy terhet veszélyes terület felett, veszélyes területen/környezetben mozgató emelőgép időszakos vizsgálati csoportszámát az üzemeltető a kockázatelemzése alapján -írásban megindokolva- az MSZ 9750:2009 szabvány szerint meghatározott értéktől eltérően kisebb csoportszámban is megállapíthatja.

 

Időszakos vizsgálati csoportszám az MSZ 9750 szerint

Szerkezeti vizsgálat

időköze*

Fővizsgálat időköze*

 

üzemóra

hónap

üzemóra

hónap

1

1600

8

4800

24

2

1400

7

4200

21

3

1200

6

3600

18

4

800

4

2400

12

5

600

3

1800

9

*a vizsgálati időközök közül az a mérvadó, amelyiket hamarabb éri el üzemeltetése során az emelőgép, illetve ha a működési idő pontos mérésére nincs mód, akkor a naptári időközök a mértékadóak

 

A gépjárműemelőket a hatályos szabvány (MSZ-07-4446:1991) 4 (azaz négy) havonta kell szerkezeti vizsgálat alá vetni.

A fővizsgálat időköze a gyártás időpontjától számított

  • kilenc évig 3 év
  • kilenc év után 2 év.

A vizsgálatok elvégzését a vizsgálatokat végzőnek az emelőgép dokumentációján kell rögzítenie, utalva a vizsgálatról készült jegyzőkönyv azonosító jelzésére. A vizsgálatot végzőnek nyilatkoznia kell az emelőgép állapotáról.

Az emelőgépeken kívül a teherfelvevő eszközök időszakos vizsgálatáról is köteles az üzemeltető gondoskodni.

Cégünk szakemberei elvégzik és megfelelően dokumentálják az Ön által üzemeltettet emelőgépen a fent részletezett vizsgálatokat. Keressen bizalommal…